تاريخ : | | نویسنده : محمد زینالیتاريخ : | | نویسنده : محمد زینالی
تاريخ : | | نویسنده : محمد زینالی
تاريخ : | | نویسنده : محمد زینالی
تاريخ : | | نویسنده : محمد زینالی
تاريخ : | | نویسنده : محمد زینالی
تاريخ : | | نویسنده : محمد زینالی
تاريخ : | | نویسنده : محمد زینالی
1)    اولین و مهمترین نکته: با نام خدا شروع و با عشق بخوانید. هر اتفاق یا خاطره بدی که از کلاس درس یا امتحان ویا معلمتان دارید را فراموش کنید و فکر کنید برای اولین بار است که این کتاب را میخوانید.

 2)    همه ی کتاب ( عناوین، سرتیترها، پرسش ها، احادیث و روایات ... همه و همه ...) براساس آیات ابتدا یا داخل درس است. پس مبنا و اصل یادگیری خود را بر روی آیات قرار دهید.
3)    هر تیتر، پرسش یا حدیثی که درون درس است مطمئنا نتیجه ی از نکات آیات یا مفاهیم آن است. پس حتما نکات آیات را به دقت پیداکنید (بهتر است با معلم خود این کار را انجام دهید) و ارتباط هرآیه را باعنوان و هر پاراگراف پیدا و درک کنید.
4)    حتما آیات را حفظ کنید. اما قبل از حفظ آیه و مطالب، سعی کنید به مفهوم آن پی ببرید.


برچسب‌ها: مشاوره تحصیلی

ادامه مطلب
تاريخ : | | نویسنده : محمد زینالی
       صفحه بعدی >>

  • صبح
  • بک لینک